Hashi (Chopsticks): Nakabushi, Green Painted Bamboo

Item# HSH-010_Hashi-Nakabushi-Green-Painted-Bamboo
$19.50

Product Description

Hashi (Chopsticks): Nakabushi, Green Painted Bamboo